INFO
KONTAKT
ivro
Rodinný dom, Pezinok
2007
Rezidencia Japonského veľvyslanectva
2002
Expozitúra OTP Banka
1996
Rodinný dom, Pezinok
2009
Spracovanie ovocia, Podkylava
2018
Rodinný dom, Dúbravka
2006
Interiér rodinného domu
Rodinný dom, Limbach
2011
Agropenzión Adam, Podkylava
2006
Rodinný dom, Podkylava
2000
Incheba, rekonštrukcia hotela
2001
Expozitúra VÚB, Dlhé Diely
1996
Rodinný dom, Rača
2004
Obnova učební, STU BA
2012
Expozitúra OTP Banka
1996
Rodinný dom, Pezinok
2007
Rodinný dom, Dúbravka
2018